Priser

Timepriser for en elektriker

Prisen for en elektriker er 760,- per time inklusiv moms. Vi fakturerer minimum for en time og derefter per påbegyndte halve time.

Timeprisen er gældende inden for vores elektrikeres normale arbejdstider som er:

Mandag til Torsdag: 07:30 – 15:30
Fredag: 07:30 – 15:00

Parkering

Såfremt vi skal betale for parkering i forbindelse med arbejdet fakturerer vi disse omkostninger.

Du kan altså spare penge hvis du har adgang til gratis parkering vores elektriker kan bruge. I nogle ejendomme har de gæstekort eller andre muligheder der kan anvendes af besøgende elektrikere og andre håndværkere.

Kørsel

Desværre er trafikken i København og omegn ikke altid med os. Når vi har flere kunder på en dag vil der uvægerligt være spildtid. Det er hverken til fordel for os eller vores kunder.
Vi fordeler transporttiden for vores elektrikere så rimeligt som muligt mellem opgaverne.  Derfor vil en faktura for en mindre elektriker-opgave typisk indeholde tid der er brugt på kørsel.
Hvis en opgave strækker sig over en hel arbejdsdag er der ikke kørsel, med mindre vores elektriker skal afhente materialer til opgaven.

Alt det som du ikke ser

I forbindelse med alle opgaver foregår der arbejde som du typisk ikke bemærker.

  • Vores elektriker skal dokumentere det udførte arbejde.
  • Vi udfylder dokumenter i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens KS system.
  • Der skal eventuelt udlæses og arkiveres målinger fra de måleinstrumenter vores elektriker har benyttet.
  • Der skal ryddes op og eventuelt kører vores elektriker med affald til genbrugsstationen (dette faktureres til dagstakst).

Alt dette arbejde skal du som kunde betale for. Derfor vil en faktura for en elektriker-opgave ofte indeholde tid der er brugt andre steder end på selve opgavestedet, samt eventuelle administrative gebyrer.

Hvorfor er alt det ikke indeholdt i timeprisen?

Det kunne det også sagtens være. Vi synes dog som udgangspunkt at du som kunde kun skal betale for det arbejde vores elektriker udfører vedrørende din opgave.
Hvis vi skulle indeholde alle tænkelige meromkostninger i vores timepriser, skulle de være væsentlig højere, og det ønsker vi ikke.
Vi prøver at holde vores timepris på et niveau hvor alle kan være med.

Materialer

Vores elektriker medbringer materialer og værktøj til løsning af de fleste mindre standardopgaver. Vi kan imidlertid ikke garantere at vi kan trylle alt frem.
Husk derfor at jo bedre du informerer os om opgaven vores elektriker skal løse, jo bedre er vores elektriker forberedt når han træder ind ad døren, hvilket typisk giver sig udslag i en lavere pris for dig.

Tillæg for overtid

Prisen for en elektriker uden for normal arbejdstid er 1050,- per time inklusiv moms. Vi fakturerer minimum for en time og derefter per påbegyndte halve time.

Timeprisen er gældende uden for vores elektrikeres normale arbejdstider som er:

Mandag til Torsdag: 07:30 – 15:30
Fredag: 07:30 – 15:00

Vi udfører kun arbejde på overtid efter forudgående aftale med dig.

Tillæg for vagtudkald

Hvis du har akut brug for en elektriker eksempelvis i weekenden eller om natten kan vi godt hjælpe dig.

Prisen for et vagtudkald uden for normal arbejdstid er 2350,- inklusiv moms. Heri er den første time inkluderet. Efter den første time er prisen som ved overtid. Se ovenfor.

Er du en af vores faste kunder, sender vi en faktura som normalt. Kender vi dig ikke i forvejen skal du være forberedt på at have kontant betaling klar. Som minimum skal prisen for vagtudkaldet betales, og muligvis mere hvis omstændighederne taler for det.

Som udgangspunkt bruges vagtudkald til at løse akutte problemer, ofte midlertidigt, med henblik på en permanent løsning inden for normal arbejdstid de kommende dage.

Har du spørgsmål, eller står du med en el-opgave du skal hjælp til – så er du meget velkommen til at kontakte os. Enten på telefon 32572525 eller via vores kontaktform.